Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Research Platform for Education and Special Education - RePESE

Forskningens fokus är bildning, utbildning och innovativa läroprocesser. Syftet är att ge samhällsmedborgare förutsättningar att lösa samhällsutmaningar. Forskningsplattformen är organiserad vid institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).

Det specifika kunskapsbidraget utgörs av resultat som kan tolkas, förstås och användas i syfte att bidra till samhällsutvecklingen. Forskningen har sin grund i utbildningsvetenskap, pedagogik och specialpedagogik men är även flervetenskaplig, till exempel genom praxisnära skolforskningsprojekt om ämnesinnehåll på olika utbildningsnivåer. Det innebär att gruppen består av forskare från exempelvis pedagogik, barndomsvetenskap, specialpedagogik, ämnesdidaktik, statsvetenskap och folkhälsovetenskap.

Forskningsplattformen är öppen för alla som är intresserade av utbildningsvetenskapliga frågor inom för-, grund-, gymnasieskola och högre utbildning samt icke-institutionaliserat lärande. Lärare, disputerade forskare och doktorander från alla ämnesområden är välkomna att ingå i gruppen. 

RePESE leds och organiseras av Mona Holmqvist

Institutionssekreterare: Kristin Fransson

Forskarutbildning och projekt

Forskarutbildningen sker inom ämnena pedagogik och specialpedagogik. Forskningen inom miljön finansieras av Malmö universitet, Malmö stad, externa finansiärer och nationella forskarskolor.

Läs mer om forskarskolan Special Education for Teachers Education

Läs mer om forskningsprojektet Utbildning AB 

Intresseområden

RePESE har flera undergrupper som ingår i plattformen. och som studerar bland annat ledarskap, fenomenografi, vuxnas lärande, undervisning och mångfald samt demokrati och likvärdighet. Klicka på länkarna i vänstermenyn för mer information.

Seminarier

Verksamheten sker genom seminarieserier med olika teman. Gruppen arrangerar öppna forskningsseminarier, arbetsseminarier för behandling av artikelmanus och ansökningar, doktorandseminarier samt meriteringsseminarier.

Läs mer om våra öppna seminarier

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson