Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Childhood and Education (ChED)

Forskningen handlar om barndomsstudier och lärande. Gruppen intresserar sig för socioekonomiska faktorer och levnadsvillkor. Forskarna arbetar vid institutionen Barn-unga-samhälle (BUS).

Huvudintresset är forskning som berör barndomsstudier, utbildning och fostran. Det handlar om relationen mellan barns villkor, barndomsinstitutioner och olika utbildningspraktiker. Gruppen ställer frågor om hur olika barndomserfarenheter samspelar med utbildning och vardagsliv. Den socioekonomiska bakgrunden och allmänna levnadsvillkor är av särskilt intresse. Forskarna undersöker dessutom förhållandet mellan socialpolitiska beslut och den dagliga verksamheten inom förskola och skola. 

Gruppen leds och organiseras av Caroline Ljungberg

 

Öppna seminarier HT18

18/9 kl 13:15-15:00

Forskargruppen Childhood and Education bjuder in till öppet seminarium med Professor Hillevi Lenz Taguchi, Stockholms universitet

Titel: "Interdisciplinäritet och interventionsforskning med flera epistemologier i arbete: Hur kan det fungera?"

Plats: F413

Senast uppdaterad av Johan Dahlbeck