Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskargrupper inom pedagogik, specialpedagogik och didaktik

Vid Fakulteten för lärande och samhälle finns flera forskargrupper som bedriver forskning inom pedagogik och specialpedagogik.

Pedagogik är ett forskningsfält om lärande och meningsskapande. Forskningen rör fostran, undervisnings- och bildningsprocesser från förskola till högskola, men även lärande utanför institutioner.

Research Platform for Education and Special Education

Forskningsplattformen RePESE:s fokus är bildning, utbildning och innovativa läroprocesser. Syftet är att ge samhällsmedborgare förutsättningar att lösa samhällsutmaningar. Plattformen är placerad vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL).

Läs mer om Research Platform for Education and Special Education

Det finns flera forskningsgrupper som ingår i plattformen och som studerar bland annat didaktik, ledarskap, fenomenografi, vuxnas lärande, undervisning och mångfald samt demokrati och likvärdighet.

Läs mer om Research on Leadership and Development in Schools and Preschools

Läs mer om Research on Values in Education and Democracy

Läs mer om Research on Diversity in Education and Society

Läs mer om Research on Phenomenography, Variation Theory and Learning Study

Läs mer om Research on Subject Based Teaching and Learning

Läs mer om Research on Adult and Higher Education  

Childhood and Education

Forskningen handlar om barndomsstudier och lärande. Gruppen intresserar sig mer specifikt för socioekonomiska faktorer och levnadsvillkor. Forskarna arbetar vid BUS.

Läs mer om Childhood and Education

Philosophical Studies of Education

Fokus för forskningen är pedagogisk filosofi. Det handlar om att förstå lärarrollen ur ett filosofiskt perspektiv och hur etik och utbildning samverkar. Forskningsgruppen är baserad vid institutionen BUS.

Läs mer om Philosophical Studies of Education

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist