Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studies In Science, Environmental and Mathematics Education - SISEME

SISEME:s forskning är inriktad på undervisning i naturvetenskap, hållbarhetsfrågor och matematik i förskola, skola och lärarutbildning. Forskningen lägger didaktiska, kulturella, samhälleliga och praktiknära perspektiv på kunskap, utbildning och lärande inom ämnena. Forskargruppen SISEME utmärks av mång- och tvärvetenskaplighet. Här samarbetar forskare med bakgrund i exempelvis ämnesdidaktik, pedagogik, matematik, naturvetenskap, geografi, genusvetenskap och etnologi. 

bildremsa

Forskningsprogram: 


Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society undersöker språkets flerdimensionella karaktär i undervisning och lärprocesser. Målet är bättre förståelse av elevers och studenters läs- och skrivförmåga i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskapliga ämnen i ett mångspråkigt  samhälle. Huvudansvarig: professor Anders Jakobsson 

Större pågående forskningsprojekt:

Soparbete i hållbarhetsekonomin: Värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall.(Vetenskapsrådet 2018-2020)

Utbildning AB. En studie av villkor för, och konsekvenser av, edu-prenöriellt engagemang i svensk skola. (Vetenskapsrådet 2018-2020).

Inclusive science teaching in multilingual classrooms - a design study (Nordforsk 2018-2021)

Nyligen avslutade projekt:


SALT - Science And Literacy Teaching. (Vetenskapsrådet 2015-2018).

Färskaste avhandlingar och licuppsatser:

Det flerspråkiga NO-klassrummet : en studie om  translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum, Annika Karlsson, 2019

Mathematics classroom talk in a migrating world: synthesizing epistomological dimensions
, Ulrika Ryan, 2019

Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman
, Christian Rydberg, 2018

Suporting Mathematical Reasoning through Reading and Writing in Mathematics, Cecilia Segerby 2017

Black & White or Shades of Grey, Lotta Leden, 2017

Nationella forskarskolor:

Forskarskola för lärarutbildare - RelMaS, Relevancing Matematics and Science Education" Kontakt: Clas Olander, Lisa Björklund Boistrup och Anna Chronaki.  

Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik (LicFont D4) Kontakt: Jesper Sjöström och Clas Olander

Forskarskola för lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik med fokus på vetenskapskommunikation. Kontakt: Eva Davidsson

Verksamma forskare:

Professorer: 
Lisa Björklund Boistrup

Anna Chronaki

Nils Ekelund

Anders Jakobsson

Docenter:

Peter Bengtsson

Eva Davidsson

Mats Lundström

Clas Olander

Jesper Sjöström

Kerstin Sonesson

Övriga lektorer:

Helen Hasslöf

Hanna Hofverberg 

Leif Karlsson

Petra Svensson Källberg

Johan Nelson

Birgitta Nordén

Agneta Rehn

Helena Roos 

Per Schubert

Margareta Serder

Anna Wernberg

Doktorander:

Christian Andersson

Paul Clucas

Laurence Delacour

Rebecka Fingalsson

Merve Nur Yavuzkaya 

Valentina Pivotti

Camilla Safrankova

Marie Sjöblom

Christina Svensson

Magnus Ödmo

                 

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson