Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studies In Science, Environmental and Mathematics Education - SISEME

SISEME:s forskning är inriktad på undervisning i naturvetenskap, hållbarhetsfrågor och matematik i förskola, skola och lärarutbildning. Forskningen lägger didaktiska, kulturella, samhälleliga och praktiknära perspektiv på kunskap, utbildning och lärande inom ämnena. Forskargruppen SISEME utmärks av mång- och tvärvetenskaplighet. Här samarbetar forskare med bakgrund i exempelvis ämnesdidaktik, pedagogik, matematik, naturvetenskap, geografi, genusvetenskap och etnologi. 

bildremsa

Forskningsprogram som startar 2019: 


Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society undersöker språkets flerdimensionella karaktär i undervisning och lärprocesser. Målet är bättre förståelse av elevers och studenters läs- och skrivförmåga i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskapliga ämnen i ett mångspråkigt  samhälle. Huvudansvarig: professor Anders Jakobsson 

Större pågående forskningsprojekt:

SALT - Science And Literacy Teaching. (Vetenskapsrådet 2015-2018).

Soparbete i hållbarhetsekonomin: Värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall.(Vetenskapsrådet 2018-2020)

Utbildning AB. En studie av villkor för, och konsekvenser av, edu-prenöriellt engagemang i svensk skola. (Vetenskapsrådet 2018-2020).

Färskaste avhandlingar och licuppsatser:

Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman, Christian Rydberg, 2018

Suporting Mathematical Reasoning through Reading and Writing in Mathematics, Cecilia Segerby 2017

Black & White or Shades of Grey, Lotta Leden, 2017

Nationella forskarskolor:

Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik (LicFont D4) Kontakt: Jesper Sjöström och Clas Olander

Forskarskola för lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik med fokus på vetenskapskommunikation. Kontakt: Eva Davidsson

Verksamma forskare:

Professorer: 
Anna Chronaki

Nils Ekelund

Malin Ideland

Anders Jakobsson

Docenter:

Peter Bengtsson

Eva Davidsson

Clas Olander

Jesper Sjöström

Kerstin Sonesson

Övriga lektorer:

Helen Hasslöf

Anna Jobér

Leif Karlsson

Susan Lindholm

Mats Lundström

Johan Nelson

Birgitta Nordén

Agneta Rehn

Per Schubert

Margareta Serder

Anna Wernberg

Doktorander:

Laurence Delacour

Annika Karlsson

Ulrika Ryan

Camilla Safrankova

Marie Sjöblom

Christina Svensson

           

                 

Senast uppdaterad av Helena Smitt