Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Historia och historiedidaktik

Inom historia och histoiedidaktik studerar vi hur samhälle, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Forskningsmiljön präglas av en rad inriktningar. Här finns social- och kulturhistorisk forskning med inriktning mot bland annat sociala och politiska  rörelser, ungdoms- och populärkultur, religion och ritualer. Forskningen kännetecknas av en strävan att skriva historia "underifrån." för att på så sätt synliggöra tidigare marginaliserade gruppers perspektiv. I detta sammanhang spelar muntlig historia en viktig roll. 

Historiedidaktisk forskning är nära anknuten till dessa frågor. Denna handlar om hur historia produceras, förmedlas och tas emot i såväl utbildningssammanhang som i samhället i stort. Därför studerar vi historiekultur, historiebruk, historieundervisning och kulturarv. Miljön präglas av ett intresse för frågor om etnicitet, genus, klass, generation och transnationalitet. Att sätta dessa i ett förändringsperspektiv kan skapa ny kunskap om mångkulturella sammanhang, globaliseringsprocesser och kritiska samhällsutmaningar i vår samtid. 


Perspektiv och innehåll från till exempel idéhistoria, etnologi, pedagogik, religionsvetenskap, socialantropologi och litteraturvetenskap används i forskningsmiljön.

Större forskningsprojekt:

Från fri och obunden kvinna till myten om cowboyen

I prins Wilhelms fotspår i Mayaland

Färskaste avhandlingar:

Bland stenyxor och tv-spel. Så förstår barn historisk tid

Tänka rätt och tycka lämpligt - Historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra kulturbyggare och förbereda kulturbyggare

Retrospektiva modernister Om historiens betydelse för nutida mods

History Education as Content, Methods or Orientation

Remembering Chile: an entangled history of Hip-hop inbetween Sweden and Chile

Nationell forskarskola:

Malmö universitet deltar i Nationella forskarskolan i historiska studier

Verksamma forskare: 

Professorer

Mats Greiff

Bodil Liljefors Persson

Anders Linde-Laursen

Johan Lundin

Biträdande professorer

Thomas Småberg

Docenter

Irene Andersson

Stefan Nyzell

Disputerade forskare 

Fredrik Alvén

Erik Alvstad

Nils Andersson

Cecilia Axelsson Yngvéus

Sara Berglund

Ingmarie Danielsson Malmros

Robin Ekelund

Joakim Glaser

Sara Ellis Nilsson

Anders Lindh

Susan Lindholm

Victor Lundberg

David Rosenlund

Frida Wikstrand

Doktorander

Magnus Bergman

Rikard Einegard

Peter Ericsson

Per Gunnemyr

Magnus Gustafson

Emma Hall

Julia Håkansson

Jessica Jarhall

Ann-Sophie Mårtensson

Joel Rudnert

Professorer emirata

Monika Edgren

Per Eliasson 

Skrifter med historiska perspektiv

Vetenskaplig tidskrift som speglar aktuell historieforskning 

Senast uppdaterad av Helena Smitt