Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildningsvetenskap

Området Utbildningsvetenskap är en flervetenskaplig och praxisnära forskningsmiljö. Det delas in i tre delområden, vilka är sammanlänkade med varandra: utbildningssystemets organisation och professioner, ämnesinnehåll och ämnesdidaktik i olika utbildningar samt barns och ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Förändringar av ekonomisk, social, teknologisk, språklig och kulturell art påverkar delområdena. På så sätt ingår områdets forskning och forskarutbildning i ett mera övergripande samhällsförändringsperspektiv.
Malmö universitet har examensrättigheter för utbildning på forskarnivå inom området Utbildningsvetenskap. Fyra ämnen finns: historia och historiedidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik och svenska med didaktisk inriktning.

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank