There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik - Malmö universitet

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI) är ett forskarutbildningsämne vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet (Mau). NMDI är en del av forskningsmiljön Studies in Science, Environmental and Mathematics education (SISEME) vid institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). SISEME har nära anknytning till olika lärarutbildningar.

 

Om NMDI

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI) är ett forskarutbildningsämne vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet. Forskarutbildningen syftar till att öka kunskaperna om undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen och matematik, från förskola till vuxenutbildning. Intresset inriktas framförallt mot olika former av kultur- och samhällsperspektiv på undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Ett övergripande forskningsområde är hur kunskaper i och om naturvetenskapliga ämnen och matematik fungerar som redskap i demokratiska praktiker och hur sådana kunskaper kan utvecklas genom didaktisk modellering.

NMDI är en del av forskningsmiljön Studies in Science, Environmental and Mathematics education (SISEME).

Läs mer om forskningsmiljön SISEME.

 

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando