Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För doktorander vid Lärande och samhälle

student_forskningssida

Fakulteten för lärande och samhälle har inom området Utbildningsvetenskap examensrättigheter för utbildning på forskarnivå i historia och historiedidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik och svenska med didaktisk inriktning

Fakulteten har också examensrättigheter inom området Idrottsvetenskap i ämnet idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora. Tidigare har forskarutbildning bedrivits i samarbete med andra lärosäten i ämnena pedagogik, svenska med didaktisk inriktning och idrott.

Senast uppdaterad av Ingrid Knutsdotter Thulin