Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarier

 

Inom respektive seminarium erbjuds seminarietillfällen som ingår i det fakultetsgemensamma utbildningsvetenskapliga seminariet. Vänligen besök varje seminariums hemsida för mera information.

Seminarieöversikt:
SMDI: Fredag fm (ca 1gg/mån)
HHDI: Fredag em
NMDI:Torsdag em
IDV: Måndag kl.13:15-15 + onsdagar (doktorandseminarium)
Pedagogik SOL: Tisdag em
Pedagogik BUS: Onsdag
Doktorandseminarium pedagogik: Tisdag fm

Seminarieschemat under temat Lärande i mångkulturella samhällskontexter.
Seminarieledare: professor Malin Ideland. 

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson