Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Svenska med didaktisk inriktning

Seminarieprogram HT 2018
Samtliga ordinarie seminarier är i Orkanen om inget annat anges. Seminarierna består som vanligt av framläggningar och upplägg från doktorander, seniora forskare och gästföreläsare.

Kontaktperson: magnus.persson@mah.se

Seminarium  fredag 11 januari kl 08.15-12.00, sal F410. Ordf: Magnus Persson

Gemensam planering av vårens seminarier och övriga aktiviteter
Erin Corey (KS) presenterar sin forskning
Prel. Lotta Bergman presenterar ett nytt projekt om studenter med icke-akademisk bakgrund, deras möten med akademin, och hur det skildras i skönlitteraturen.
Prel. Camilla Thurén. TBA.
Prel. Cecilia Olsson Jers. TBA.

Seminarium torsdag 14 februari kl 08.15-12, sal E439. Ordf: Magnus Persson

Seminarium fre 22 mars kl. 08.15-12, sal F103. Ordf: Magnus Persson

Seminarium fredag 12 april kl 08.15-12, sal F409. Ordf: Magnus Persson

Seminarium fredag 24 maj kl 08.15-12, sal F410. Ordf: Magnus Persson

HANDLEDARKOLLEGIUM

Fredag 11 januari kl 13.15-16, sal B230a
Torsdag 14 februari kl. 13.15-16, sal B338
Fredag 22 mars kl. 13.15-16, sal B338
Fredag 12 april kl 13.15-16, sal C232
Fredag 24 maj kl. 13.15-16, sal C477

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson