Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

SISEME seminarier

Om ingen tid anges gäller torsdagar kl 14.15-16.00. Vill du presentera eller har någon idé om gäst: Kontakta Mats Lundström

Program för HT 19

13/9: kl. 13:15 - D 138 - Disputation Annika Karlsson - Det flerspråkiga NO-klassrummet – en studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum. 

26/9: D 377 -Lisa Boistrup Björklund - Frameworks for identifying mathematical content aspects in communication: Examples from research on feedback and on vocational education

8/10: E 439 - kl. 15:15-17 - Felix Schreiber, Institute of Education, Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany, “Perspectives on subject didactics in Germany”  

10/10: D 337 - Ansökningsseminarium 1 – internt NMS-seminarium.

24/10: C 377 - Anna Jobér -  Research perspectives on governmental institutions in a marketized school system. The case of The Swedish national agency of Education (Skolverket).

25/10: D 222 - kl.10:15-12 - Catrin Stensson - Planeringsseminarium (25% lic) Undervisning i förskola ur ett didaktiskt, variationsteoretiskt perspektiv: Exempel på grundläggande matematiska aspekter för programmering. 

7/11: F 415 - David Örbring -  Kunskap i skolgeografi – från läroplan till klassrummet.

14/11: Johanna Andersson, Linköpings universitet - Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet.

21/11: C236 -  Anja Gabrielsen, Universitetet i SörNorge. – Om sin avhandling - Kontekst for læring. Nærmiljø som læringsarena i utdanning for bærekraftig utvikling.»

28/11: G8:507 - Ansökningsseminarium 2 – internt NMS-seminarium

5/12: Susanne Prediger. Dortmunds universitet –  

6/12: D138 - kl. 13:15 - Disputation Ulrika Ryan.1

 12/12: C 377 - Textseminarium – texter från forskningsprojektet Utbildning AB

 

 

 

 

Anja Gabrielsen, Universitetet i SörNorge. – Om sin avhandling - Kontekst for læring. Nærmiljø som læringsarena i utdanning for bærekraftig utvikling.»

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson