Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminariet för Historiska studier

Program för HT 19

 
Seminariet äger rum fredagar 13.15–15  i Orkanen om inget annat anges:

Eventuellt underlag sänds ut till sändlista fem dagar i förväg.

6/9       C477      Magnus Gustafson: ”Striden om hemmet”

13/9      NI:B0E07   Martin Lund presenterar sin bok The Global History Manifesto      

27/9      B338 Fredrik Alvén: ”Temporal orientering i statliga dokument rörande folk- och grundskola 1809–1962”

11/10     E477 Madeleine Larsson Linköpings universitet: "Historieundervisning för gymnasister i kulturhistoriska museimiljöer"

18/10     E477 Peter Eriksson: ”Assimilera eller integrera? En studie av diskursiva föreställningar om invandrarskap i Statens Offentliga Utredningar c.1975-1986”

25/10    C232 Robert Nilsson Mohammadi: ”Mottagandet av Black Power i  Skandinavien och Skandinavien som arena för Black Panther Party” 


8/11      B230a Montse Dopico, doktorand vid Faculty of Education Sciences of Santiago, Galicia, Spain. Department of Applied Didactics:An intervention program to improve the intercultural skills of adolescents through the subject of History.

15/11    C232  Magnus Bergman:” Hur Gyllensvärd blev Johannezon: om skyddandet av adliga släktnamn, c. 1900-1950”

22/11   E121c    Rikard Einegard: Avhandlingstext

6/12     F416 Julia Håkansson: Avhandlingstext

10/1     C477    Joel Rudnert: "Första utkast till artikel"


Välkomna!

Johan Lundin

Professor i historia 

johan.lundin@mau.se 

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson