Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminariet för Historiska studier

Program för VT 20

 
Seminariet äger rum fredagar 13.15–15  i Orkanen om inget annat anges:

Eventuellt underlag sänds ut till sändlista fem dagar i förväg.

7/2 Jessica Jarhall: Avhandlingsavsnitt - ”Att forma historia på högstadiet – lärares undervisningsmetoder” OR:F410

14/2 Mersija Fetibegovic och Daniel Andersson, doktorander Umeå universitet,

Mersija: De sista jugoslaverna? Konstruktionen, införlivningen och reproduktionen av ett gammalt kulturarv

Daniel: Språngbrädor och parenteser: Framställningar av frihetstiden och Gustav III: regeringstid i historiekultur 1870–2000 OR:F413

28/2 Martin Brandt Djupdraet - overinspektør vid Den Gamle by i Aarhus, Museer og identitet,  Eftersits OR:F409

13/3. Emma Lundin: Artikelutkast -  Strength and solidarity: the importance of cross-border activism in Swedish Social Democratic women’s rise to power OR:F409

27/3 Madeleine Larsson: Materiell kultur som didaktisk resurs: historieundervisning i museimiljöer. Ventilering av ett empiriskt avhandlingskapitel. OR:E121C

3/4 Ann-Sophie Mårtensson: Avhandlingsavsnitt - "Entreprenörskap och tvåsamhet i den rurala idyllen - utkast till empiriskt kapitel" OR:F410

17/4 John Berg: Avhandlingsavsnitt om idrottsmuseer, Thomas Småberg leder seminariet (sal meddelas senare)

24/4 Robin Ekelund: Artikel - ”Nostalgia and affect in online history culture”. OR:F410

8/5 13.15-1500 Jessica Jarlhall, 90% seminarium. Kommentator professor Martin Stolare, Karlstad universitet OR: B423

15/5 Emilia Fröhlich: Avhandlingsavsnitt- ”En badda badda bong i huvudet på Babylon” - Babylon som politisk meningsskapare i reggaekulturen. OR:F410

22/5 Emma Hall: Avhandlingsavsnitt - ”Återvändanden”. (sal meddelas senare)

29/5 Charlotte Lydia Riley – historiker vid Southampton University, ‘With opinions, I have always been plentifully supplied’: Mary Agnes Hamilton, gender and pacificism as intellectual labour. Eftersits OR:F40

 

Välkomna!

Johan Lundin

Professor i historia 

johan.lundin@mau.se 

Seminarium Samhälle, kultur och identitet

Seminariet är öppet för alla intresserade medarbetare vid Malmö Universitet. Seminariet är ettforum för forskning med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på utbildningoch arbetsliv.

11/3 15.15 – 17.00 sal: OR C377Kristina KakoulidouLicentiand vid Linnéuniversitet.Del av avhandling som belyserlärares strategier vid bedömningoch betygssättning.

15/4 15.15 – 17.00 sal: OR C377Janna LundbergLektor i samhällsvetenskap, SKISamhällskunskap för alieneradelit. Observationsstudie avSärskilda läroverketSandra Jönsson,Centrum för tillämpadarbetslivsforskning (CTA)-hur kan vi samarbeta?

13/ 5 15.15 – 17.00 sal: OR D377Sociomateriella analyser av förändring i utbildningCase 1: Att slöjda en hållbar utveckling – utmaningar förframtiden. Hanna Hofverberg, postdoc vid Institutionen förestetiska ämnen i lärarutbildningen vid Umeå universitetCase 2: Kunskapsproduktion av människans evolution pånaturhistoriska museum. Simon Ceder, lektor iutbildningsvetenskap vid Institutionen för bild- ochslöjdpedagogik vid Konstfack’

Kontakt: Erica Lundqvist

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson