Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsinformation

 Forskarservice hjälper till med rådgivning och vägledning i frågor om extern forskningsfinansiering.

Protokoll från forsknings- och forskarutbildningsnämnder på Lärande och samhälle:
Nämnden för forskning och utbildning på forskarnivå

Lathund för professors installationsföreläsning.

Lathund för att ansöka om att arbeta med forskningskonferenser vid fakulteten Lärande och samhälle.

Lathund för besök av utländska gästforskare

 

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson