Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarskola i specialpedagogik för lärarutbildare

Flicka i ett klassrum

Forskarskolan i specialpedagogik ska bidra med ny kunskap om hur alla elever kan lyckas i skolan. Den antar till en början nio doktorander under 2018. Ett av målen med forskarskolan ’Special Education for Teachers Education’ (SET), är att minska klyftorna mellan olika elevgrupper.

Ambitionen är att utveckla kunskap som gör att elever med särskilda behov ska få en förbättrad skolgång, till exempel elever med neuropsykiatriska diagnoser. Forskarskolan ska också studera modeller för hur lärares kompetensutveckling kan stärkas inom det specialpedagogiska området.

Ledningsgrupp för forskarskolan i specialpedagogik för lärarutbildare
Från vänster på bilden Jonas Aspelin, Mona Holmqvist, Peter Karlsudd och Sven Bölte 

Forskarskolan har beviljats 40 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Den leds av professor Mona Holmqvist, Malmö universitet, som är huvudlärosäte för forskarskolan. Professor Jonas Aspelin, Högskolan Kristianstad, professor Sven Bölte, Karolinska Institutet, och professor Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet, är också involverade.

Under våren 2018 kommer nio doktorandtjänster att annonseras ut för anställning vid lärosätena. Utöver de helfinansierade doktoranderna finns möjlighet att anta lärarutbildare eller lärare med extern finansiering genom avtal med arbetsgivaren. 

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist