Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärande i mångkulturella samhällskontexter

Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar elva doktorander som intresserar sig för globalisering, mångkulturalitet och utbildning. De kommer att bidra till ökad förståelse för hur utbildning organiseras och lärande sker i skola och samhälle präglat av migration, digitalisering och politiska rörelser.

larande-i-mangkulturella_bi

Doktoranderna är antagna och anställda vid Fakulteten lärande och samhälle vid Malmö universitet. De går sin forskarutbildning inom ämnena Historia och historiedidaktikIdrottsvetenskapNaturvetenskapernas och matematikens didaktikPedagogik samt Svenska med didaktisk inriktning.

Forskarskolans doktorander och deras projekt:

Emilia FrölichEmma HallAnna HellJulia Håkansson, Alexander JanssonHenriikka Leppäniemi

Matilda LindbergChristian NorefalkMarie SjöblomSusanne Smithberger, Christina Svensson

Elsa Andersson, Peter Ericsson, Camilla Strömberg, Emelie Wiklund, Magnus Gustafsson, Majid Jaffari

 

Kurs i forskarskolans regi
Under höstterminen 2018 ges en kurs i forskarskolans regi, som är öppen även för andra doktorander. Preliminär titel är Cultures, Spatialities and Temporalities, 3 hp. Inbjudna gästföreläsare är Valerie Walkerdine, Cardiff University och Carolyn Dinshaw, NYU. Obligatoriska kursdagar är 22-23 november, 2018. Kursplan och länk till anmälan hittar du här.

 

Senast uppdaterad av Malin Ideland