Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarskolor

Fakultetens forskarskola

Lärande i mångkulturella samhällskontexter

Kontaktperson Malin Ideland

Nationell forskarskola med Malmö universitet som värdlärosäte

Svenska med didaktisk inriktning

Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet (SPLIT)

Kontaktperson: Magnus Persson

Specialpedagogik för lärarutbildare

Special Education for Teacher Educators (SET)

Kontaktperson: Mona Holmqvist

Nationella forskarskolor där forskare från Malmö universitet deltar 

Nationella forskarskolor samlar doktorander från olika lärosäten. De kan vara inriktade på ett forskarutbildningsämne eller på ett tema. Doktoranderna har gemensamma aktiviteter i form av kurser, workshops och seminarier. Ofta är de nationella forskarskolorna finansierade med hjälp av externa medel.

Barndom, lärande och ämnesdidaktik

Forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa)

Kontaktperson: Professor Sven Persson

Historia och historiedidaktik

Nationella forskarskolan i historia

Kontaktperson: Professor Mats Greiff

Idrott

Forskarskolan i Idrott och hälsas didaktik (FIHD 2)

Kontaktperson: Professor Tomas Peterson

Doctoral programme in Physical Education Didactics for Teacher Educators

Kontaktperson: Professor Tomas Peterson

Naturvetenskapernas och tekniken didaktik

Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (LicFont.D4)

Kontaktperson: Bitr. professor Jesper Sjöström

Forskarskola för lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik med fokus på vetenskapskommunikation

Kontaktperson: Universitetslektor: Eva Davidsson 

Senast uppdaterad av Helena Smitt