Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anmälan - forskarutbildningskurs

Samtliga fält måste fyllas i för att anmälan ska gå igenom / All boxes must be completed for application to be accepted.

Hantering av personuppgifter

I samband med anmälan till forskarutbildningskursen samlar Malmö universitet in uppgifter om namn, personnummer, adress och e-postadress för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och Malmö universitet är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kommer att som samlas in kommer att sparas till hantering av godkänt resultat på kursen. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta Catarina Christiansson eller ha synpunkter på behandlingen genom att kontakta lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Dataskyddsmyndigheten.

Kurs/Course

 
 

Senast uppdaterad av Janni Karlsson