Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning på LS

Forskare som tittar på en dator på LS

Forskningen bedrivs inom vetenskapsområdet Utbildningsvetenskap med forskningsmiljöerna:

Historia och historiedidaktik
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik - Studies in Science, Environmental and Mathematics Education
Pedagogik och specialpedagogik
Svenska med didaktisk inriktning

Forskningen bedrivs även inom vetenskapsområdet Idrottsvetenskap som har en tydlig samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Utgångspunkten är att samhällsaspekter - såsom genus, social klass och kulturell mångfald - alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten påverkar samhället.
 
Forskarutbildningsämne är Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora

Området Utbildningsvetenskap är flervetenskaplig och praxisnära. Det delas in i tre delområden: utbildningssystemets organisation och professioner, ämnesinnehåll och ämnesdidaktik i olika utbildningar samt barns och ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. 

I utbildningsvetenskap finns fyra forskarutbildningsämnen:
Historia och historiedidaktik
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Pedagogik
Svenska med didaktisk inriktning

Fakulteten för lärande och samhälle deltar även i en mängd Forskarskolor, för doktorander. 

Mona-Holmqvist_ny_liten

Ny forskarskola i specialpedagogik

Vetenskapsrådet anslår närmare 40 miljoner till en ny forskarskola för lärarutbildare på Malmö universitet. Nio doktorander anställs 2018 vilket innebär en väsentlig förstärkning av forskningen inom specialpedagogik.
Läs mer om forskarskolan i specialpedagogik

Läs nyheten om forskarskolan i specialpedagogik

mangkulturell_skola200x200

Ny forskarskola i mångkulturell värld

Malmö universitet driver en ny forskarskola för ett 10-tal doktorander utifrån lärande och mångkultur och med en internationell gästprofessor. Fokus är lärandets villkor i en föränderlig och mångkulturell värld med globala utmaningar. Doktorander antogs 2017 och 2018. Ambitionen är att skapa en nationell forskarskola med flera universitet. 

Läs mer om forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Kontakta  Malin Ideland

anne_harju_liten

Nyanlända yngre barns lärande undersöks

Vad händer när barn från olika delar av världen samlas på en förskola? Hur ser barns utveckling och lärande ut i en flerspråkig och mångkulturell miljö? Universitetslektor Anne Harju leder forskningsprojektet:  

Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world

Läs intervjun: Nyanlända yngre barns lärande undersöks 

Forskningsnyheter vid LS

Senast uppdaterad av Magnus Jando