Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Intervju som metod

I de här två filmerna beskriver Cecila Olsson Jers den kvalitativa intervjun som metod för examensarbetet. I den första filmen tar hon upp förberedelsearbetet och konstruktionen av intervjufrågorna. I den andra beskriver hon intervjusituationen och den efterföljande transkriberingen.

Intervju, del 1, förberedelse, intervjufrågor: (Om inte filmrutan visas nedan så klicka på den här länken: Intervju, del 1)

Intervju, del 2, intervjusituationen, transkribering: (Om inte filmrutan visas nedan så klicka på den här länken: Intervju, del 2)

Senast uppdaterad av Johan Portland