Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nätresurser till examensarbetet

Nedan finns några korta filmer som introducerar olika aspekter av examensarbetet. Ni har olika erfarenheter av att göra akademiska, självständiga arbeten. Ni går olika utbildningar och har olika inriktningar på era arbeten. Det gör att de olika filmerna är av olika intresse för er. Men ta en titt på dem. Vi hoppas ni alla hittar något matnyttigt! Vi fyller på med fler filmer efterhand. Filmerna finns både strömmande via Youtube och nedladdningsbara via iTunes U (kräver att iTunes är installerat). 

Introduktion

 

Introduktion, praktisk information om att genomföra kursen Examensarbete i lärarutbildningsprogrammet.


Olika typer av examensarbete

 

TitelbildEmpiriska studier, (4 filmer) Introduktion till vetenskapligt förhållningssätt och kvalitativa respektive kvantitativa ansatser.

titelbildUtvecklings- och förändringsarbete. (2 filmer) En diskussion förs om hur utvecklingsarbete kan göras.

titelbildTextanalys. Filmen ger en introduktion till textanalys kan göras iexamensarbetet.


Vetenskapliga metoder

 

FilmtitelFormulera forskningsfråga I filmen beskrivs vad man bör tänka på för att få fruktbara forskningsfrågor.

FilmtitelAtt göra en kunskapsöversikt (2 filmer) I filmerna beskrivs vad en kunskapsöversikt är till för och vad man bör tänka på när man gör den.

länk till informationssökningInformationssökning. Biblioteket introducerar olika aspekter av att söka information till examensarbetet.

länk till intervju

Intervju som metod. (2 filmer). I filmerna beskrivs förberedelse, intervjufrågor, intervjusituationen och transkribering

filmtitel Enkät

Enkät som metod. (2 filmer) I filmerna beskriv förberedelsearbetet, konstruktion och genomförande av enkätundersökning.

Observation som metod. (2 filmer). I filmerna beskriv olika typer av observationsstudier man kan göra.

Senast uppdaterad av Björn Lundgren