Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Examensarbete LS – antagen före 2011

Är det dags för examensarbetet? Under den sista terminen ska du enskilt eller i par genomföra ett självständigt arbete, examensarbete. Till din hjälp har du en handledare, men vi erbjuder också ett antal introduktionsfilmer

Introduktionsfilmer - Nätresurser till examensarbetet

Det är alltid nyttigt att titta på arbeten som gjorts tidigare för att få tips och idéer. Det hittar du i det elektroniska publiceringssystemet, MUEP, via bibliotekets hemsida i eller klicka här:

Sök i MUEP

Du har också tillgång till en guide med riktlinjer för arbetet. Där beskrivs formalia som uppsatsens utformning, hur examinationsseminariet går till och kriterier för bedömning. Guiden är avsedd för dig som är antagen till utbildningen före 2011 och den innehåller information för examensarbete både på avancerad nivå och grundnivå. Dess huvudsakliga upplägg och innehåll är gemensamt för alla institutioner. I slutet av guiden kan dock tillkomma specifik information från den institution som ni tillhör.


Guiden är uppbyggd av följande delar:

  • I kapitel 1 talar vi allmänt om vad examensarbetet är, dess syfte och
    innehåll. Utgångspunkt tas i kursplanerna
  • I kapitel 2 beskriver vi hur examensarbetskursen är upplagd
  • I kapitel 3 framställer vi hur ansvaret för examensarbetskursen fördelas
  • I kapitel 4 presenterar vi en modell för hur examensarbetet kan disponeras och vilka regler som gäller vid utformning av examensarbetet
  • I kapitel 5 redogör vi för kursens bedömningskriterier

Publicera ditt examensarbete i MUEP

Senast uppdaterad av Sandra Alfelt