Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studieadministratörer

Förskollärarutbildning
Fristående kurser inom BUS
Anders Eskilsson
Telefon: 040 - 665 81 41

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och 4-6 samt
Fritidshem
Liselotte Sterner
Telefon: 040 - 665 81 30

Ämneslärarutbildning
Förskollärarutbildning: Flexibel variant
Monica Roth Mirenhart 
Telefon: 040 - 665 83 94 

Idrottsvetenskapliga programmet 
Fristående kurser inom IDV
Paola Mendoza Frödin
Telefon: 040-665 82 25

Uppdragsutbildning 
Lärarlyftet
Förskolelyftet  
Anita Svensson
Telefon: 040 - 665 83 19

Fristående kurser AKL
Anita Marttila
Telefon: 040 - 665 73 45

Uppdragsutbildning
Forskarutbildningskurser AKL
Fristående kurser inom KSM
Fristående kurser inom SKI
Fristående kurser inom NMS
Fristående kurser inom specialpedagogik, pedagogik och ämnesdidaktik
Monica Lotfinia
Telefon: 040 - 665 77 52

Studie- och yrkesvägledarutbildningen - administration och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Krystyna Hansson
Telefon: 040 - 665 81 19

Speciallärarprogrammet
Speciallärarprogrammet inr Utvecklingsstörning, Lärarlyftet antagning HT16
Specialpedagogprogrammet
Yrkeslärarutbildningen 
Kompletterande pedagogiskt utbildning 90 hp (KPU)
Fristående kurser inom SOL
Malin Forsberg
Telefon: 040- 665 81 96

ULV - Utländska lärares vidareutbildning
VAL - Vidareutbildning av obehöriga lärare
Christina Persson
Telefon: 040-665 80 04
 
Ansvar för Studerandeexpeditionen på LS
Högskolepedagogiska kurser AKL 
Siv Göthe
Telefon: 040-665 81 56

VFU ärenden
Diarieföring av studerandeärende
Fristående kurserna Handledningoch bedömning av lärares professionsutveckling I + II
Anki Ängeborn
Telefon: 040 - 665 81 67

VFU-handläggning lärarprogrammen
Anna-Kari Trondman
anna-kari.trondman@mau.se

Tina Hjertén
tina.hjerthen@mau.se

Yvonne Aiello Davidsson
Telefon: 040-665 75 30

Senast uppdaterad av Sandra Alfelt