Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studieadministratörer

Förskollärarutbildning
Fristående kurser inom BUS
Anders Eskilsson
Telefon: 040 - 665 81 41

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och 4-6 samt
Fritidshem
Liselotte Sterner
Telefon: 040 - 665 81 30

Ämneslärarutbildning
Monica Roth Mirenhart 
Telefon: 040 - 665 83 94 

Idrottsvetenskapliga programmet 
Fristående kurser inom IDV
Förskollärarutbildning: Flexibel variant
Paola Mendoza Frödin
Telefon: 040-665 82 25

Uppdragsutbildning 
Lärarlyftet
Förskolelyftet  
Anita Svensson
Telefon: 040 - 665 83 19

Fristående kurser AKL
Forskarutbildningskurser AKL 
Anita Marttila
Telefon: 040 - 665 73 45

Uppdragsutbildning
Fristående kurser inom KSM
Fristående kurser inom SKI
Fristående kurser inom NMS
Fristående kurser inom specialpedagogik, pedagogik och ämnesdidaktik
Monica Lotfinia
Telefon: 040 - 665 77 52

Studie- och yrkesvägledarutbildningen - administration och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Krystyna Hansson
Telefon: 040 - 665 81 19

Speciallärarprogrammet
Specialpedagogprogrammet
Yrkeslärarutbildningen 
Kompletterande pedagogiskt utbildning 90 hp (KPU)
Fristående kurser inom SOL
Malin Forsberg
Telefon: 040- 665 81 96

ULV - Utländska lärares vidareutbildning
VAL - Vidareutbildning av obehöriga lärare
Christina Persson
Telefon: 040-665 80 04

VFU ärenden
Diarieföring av studerandeärende
Fristående kurserna Handledningoch bedömning av lärares professionsutveckling I + II
Anki Ängeborn
Telefon: 040 - 665 81 67

VFU-handläggning lärarprogrammen
Tina Hjertén
Telefon: 040-6658431

Terese Almgren Malm
Telefon: 040-6658521

Senast uppdaterad av Sandra Alfelt