Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontaktuppgifter för studenter på Lärande och samhälle

E-post: studexp.ls@mau.se

Behöver du ansöka om studieuppehåll, studieavbrott eller tillgodoräknande finns detta samlat på vår 
Blankettsida

Brev och blanketter till Fakulteten för lärande och samhälle kan lämnas i Studerandeexpeditionens postfack på plan 2 i C-huset

Du kan även vända dig direkt till din studieadministratör.

I övriga ärenden hänvisar vi till vår växel 040-665 70 00 eller till receptionen i Niagara, Nordenskiöldsgatan 1

Senast uppdaterad av Daniel Harju Popow