Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För dig som är nominerad

1. Vad innebär det att vara nominerad?

När du söker till någon av universitets utbytesplatser ansöker du om att bli nominerad till utbytesstudier vid ett specifikt universitet. Först om/när du blivit nominerad skickar du med hjälp av en internationell handläggare en officiell ansökan till partneruniversitet. Har du väl blivit nominerad är risken att du inte skall antas till partneruniversitetet väldigt liten. Det är dock viktigt att du försöker behålla eller höja nivån på dina akademiska resultat.

2. När får jag information om ansökningsprocessen vid partneruniversitetet?

Efter nomineringen meddelar vi mottagande universitet vem av våra studenter som har blivit antagen till utbytesstudier. Detta brukar ske först terminen innan utbytet. Därefter kommer du få information om hur och när du ansöker till det universitet du blivit nominerad till. Antingen får du informationen ifrån Johanna Boussard (LS internationella koordinator) eller ifrån någon av de internationella handläggarna på Malmö universitets centrala internationella office. Det kan också vara så att partneruniversitetet hör av sig direkt till dig. Ofta finns det information på universitetets hemsida kring ansökningsförfarande och deadlines, ifall man vill kolla upp detta i ett tidigare skede på egen hand.

3. Kan jag få studiemedel under tiden jag är borta? 

Information gällande studiemedel för utlandsstudier finner du på CSN:s hemsida

4. Kommer jag att vara försäkrad?

Som utbytesstudent kommer du att få en försäkring genom Malmö universitet, under förutsättning att du ansökt om det. Läs mer om regler och restriktioner kring försäkringen här.

5. Ordnar partneruniversitetet bostad till mig?

Många universitet erbjuder studentboende, men i vissa fall kan du behöva ordna boende på egen hand. I dessa fall hjälper de internationella koordinatorerna på partneruniversitetet ofta till, och ger dig råd och tips om hur man söker boende i området.

6. Kan jag få hjälp med att skaffa visum och flygbiljett?

Nej, som blivande utbytesstudent ordnar du flygbiljett och ansöker om visum på egen hand. Se till att skaffa dig information om visumreglerna så fort som möjligt, speciellt om du inte är europeisk medborgare. Kontakta ambassaden eller konsulatet för det land du ska åka till och hör med dem vilka regler som gäller. Om du inte är svensk medborgare och har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige rekommenderar vi dig även att ta reda på vad som gäller i god tid före ditt utbyte.

7. Hur registreras mitt utbyte i Ladok?

För att bli antagen och registrerad till utbytesstudier i Ladok lämnar du in en kopia på ditt antagningsbesked till LS internationella koordinator Johanna Boussard. Om terminstiderna inte framgår i brevet bifogar du även ett dokument som styrker dem, exempelvis en utskrift från universitetets hemsida. I Ladok kommer du vara registrerad de antal veckor som terminen utomlands pågår. Var medveten om att terminerna utomlands kan vara kortare eller längre än hemma, och starta eller sluta vid andra tidpunkter. 

8. Vad är ett Learning Agreement?

Learning Agreement är en blankett där du redogör för de kurser du planerar att läsa vid partneruniversitetet och detta skickas via email till dig efter att du blivit nominerad. Dokumentet ska fyllas i samtidigt som du börjar med din ansökan till det mottagande universitetet. För att du ska kunna få dina kurser utomlands tillgodoräknade i din utbildning, måste dessa godkännas av ämnesansvarig innan du åker. Kurserna du planerar att läsa, ska alltså vara likvärdiga de kurser du skulle läst hemma. Genom en signatur godkänns kursvalet av ämnesansvarig lärare och en kopia av ditt signerade Learning Agreement ska därefter lämnas till LS internationella koordinator. Tänk på att ämnesansvarig ofta behöver kursplaner för att kunna bedöma huruvida kurserna utomlands är likvärdiga kurserna hemma. Är du osäker på vem som är rätt ämnesansvarig kan LS internationella koordinator hjälpa dig. Ifall du behöver göra några ändringar i ditt kursval, är det viktigt att du alltid förankrar de nya kurserna med ämnesansvarig. Fyll i ändringarna i den del av Learning Agreement som kallas Changes eller During the Mobility. Kom ihåg att det är ditt ansvar som student att se till att du läser motsvarande 30 poäng och att poängantalen i ditt Learning Agreement är korrekt.

Det finns ingen specifik deadline för när Learning Agreement ska vara färdigt, så länge det är klart i god tid före utresan. Det kan dock ta tid att få besked från berörda kurs-/ämnesansvariga, så börja i god tid, men vänta gärna till du fått kontakt med partnerskolan. Ibland kan det finnas vissa riktlinjer kring kursvalen, därför rekommenderas det att förankra kurserna man önskar läsa med partneruniversitetet innan man sätter igång med att samla underskrifter från program/ämnesansvariga.

 

9. Jag har en VFU-period under min utlandstermin. Hur fungerar det?

Om du skulle haft VFU i den termin du ska studera utomlands finns det ett par saker att ta ställning till. Normalt kan VFU inte ordnas via det utländska universitetet. På utländska lärosäten läser man oftast ca 4-5 kurser parallellt under hela terminen och det finns därmed ingen ”lucka” på 4 veckor när du kan göra praktik. Istället behöver du göra din VFU vid ett annat tillfälle. Ofta går det att göra VFU:n under samma termin som man åker utomlands, eftersom utlandsterminen ofta börjar senare eller slutar tidigare än terminen på MAH. Efter att du vet vilka terminstider som gäller på partneruniversitetet, ta kontakt med din partnerskola och din VFU-lärare och se ifall det fungerar med en alternativ tidsperiod. Det ligger på studentens ansvar att göra en alternativ plan för VFU:n, ifall man inte kommer kunna genomföra den på utsatt tid. En annan lösning är att studenten skjuter en VFU-period framför sig under återstående utbildning, d.v.s. att man ligger ”en kurs efter” och gör den sista VFU:n efter att sista terminens kurser är avslutade. Räkna med att läsa 30 ECTS, trots att du egentligen endast behöver 24 ECTS för att kunna ersätta dina teoretiska kurser. Det är ovanligt att kurserna utomlands skulle bestå av samma innehåll och storlek som kurserna hemma.

10. Hur ansöker jag om stipendium?

Detaljerad information om Erasmusstipendium för utbytesstudier och dess ansökan skickas via mejl till de studenter som åker på utbyte inom Erasmusprogrammet.

Är du nominerad till ett universitet utanför Europa? Här finner du tips på andra stipendier att söka. För utbytesstudier inom Linnaeus-Palme får du information av oss om du blir nominerad.

11. Vad innebär det att LS följer UD:s reserekommendationer?

I de fall där Utrikesdepartementet avråder från resor till ett land eller till ett specifikt område kommer LS att följa UD:s avrådan och därmed neka institutionens studenter att påbörja sina utbytesstudier i landet eller i det specifika området. Riktlinjerna gäller för samtliga studenter på institutionen, även för de som inte är svenska medborgare.   

12. Hur kan jag tillgodoräkna mig poäng från mina utbytesstudier?

Efter avslutat utbyte skickas ett Transcript of Academic Records (ett resultatintyg) till oss från partneruniversitetet och om kurser samt poängantal överensstämmer med de på ditt Learning Agreement kan de tillgodoräknas till dina studier vid Malmö universitet. Skulle det dock vara så att resultatintyget skickas direkt till dig måste du inkomma med en kopia till LS Internationella koordinator. 

Senast uppdaterad av Johanna Boussard