Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

VFU utomlands

Lärarstudenters möjligheter att göra VFU utomlands

Som student på något av lärarprogrammen kan du ansöka om att göra en del av din VFU (fyra veckor) på en skola utomlands. Du letar själv upp en lämplig skola i valfritt land och anger sedan ditt önskemål i ansökan. Du kan också få hjälp med kontakter till skolor och förskolor genom LS internationella handläggare Johanna Boussard: johanna.boussard@mau.se.

Lärande och samhälle sörjer för att den utländska skolan får information om hur bedömningen av VFU:n ska gå till samt ger viss ekonomisk ersättning till skolan. Alla studenter erbjuds en kostnadsfri statlig studentförsäkring under praktikperioden utomlands.

Lärande och Samhälle erbjuder också ett resebidrag till de studenter som fått beviljad praktikplats. Observera att resebidraget endast är avsett för boende samt resa till och från orten, eller till och från boende och skola. Utgifterna som resebidraget använts till ska redovisas med kvitton, som lämnas till ekonomihandläggare Zuzan Bengtsson's postfack eller skickas via mail till zuzan.bengtsson@mau.se. Dessa skickas in så snart resan/boendet är betalat, senast en vecka efter praktikperiodens slut. 

 

Följande VFU-perioder kan förläggas utomlands

VFU-period som kan göras utomlands är alltid fyra veckor lång, för de program där VFU:n utomlands ligger en termin med VFU-period som är åtta veckor, är det endast de fyra första veckorna man kan göra utomlands, de sista fyra veckorna görs i Sverige.

För dig som påbörjade dina studier HT2018 eller senare:

Förskollärare

Termin 5

Förskollärare - flex
Termin 5

Grundlärare F-3

Termin 5

Grundlärare 4-6

Termin 5

Grundlärare FH

Termin 4

OBSStudenter som läser Grundlärare fritidshem termin 4 under vårterminen 2020 har också möjlighet att göra VFU utomlands under termin 5, det vill säga höstterminen 2020.

Ämneslärare 7-9

Termin 7

Ämneslärare GY

Termin 9 


För dig som påbörjade dina studier HT2017 eller tidigare:

Förskollärare

Termin 5 eller 6 

Förskollärare flex

Termin 5

Grundlärare F-3

Termin 5 eller 7

Grundlärare 4-6

Termin 5 eller 7

Grundlärare FH

Termin 4 eller 5

Ämneslärare 7-9*

Termin 5 eller 8 

Ämneslärare GY**

Termin 5 eller 8 

*För Ämneslärare 7-9 med svenska som andraspråk/biologi/fysik/kemi/teknik som andra eller tredje ämne ligger VFU III i termin 6
**För Ämneslärare GY med svenska som andraspråk/fysik/idrott/franska/italienska/kinesiska/spanska/tyska som andra ämne ligger VFU III i termin 6


Att ansöka om VFU Utomlands - steg för steg

När du hittat en lämplig skola ska du göra följande:

1. Fyll i blanketten Ansökan om VFU utomlands

2. Skicka blanketten, som bilaga med e-post, till Lärande och samhälles internationella handläggare Johanna.Boussard@mau.se senast tre månader före VFU-periodens början.

3. Din ansökan genomgår sedan en individuell prövning där den internationella koordinatorn fattar och meddelar beslut efter samråd med din mentor, VFU-ansvarig utbildningsledare och vfu-lärare. Beslutet är villkorat med att den utländska skolan accepterar de villkor som Lärande och samhälle erbjuder.

4. När din ansökan är beviljad av Malmö universitet ska du också göra en ansökan i universitets databas för utlandsstudier; Moveon. När ansökan är ifylld och skickad online, meddelar du Johanna via mail att detta är gjort. Information om ansökan och länk till moveon

5. Efter att du meddelat Johanna om att ansökan är ifylld i Moveon hör vi av oss till partnerskolan och ber dem att skriva under ett avtal. När praktikskolan svarat och skrivit under får du besked från Lärande och samhälle om att ansökningsprocessen är klar.

6. Efter att praktikskolan bekräftat din plats kan du söka vårt resebidrag för ditt boende eller din resa. Fyll i ansökningsblanketten och lämna i ekonomihandläggare Zuzan Bengtssons postfack. Det går också bra att scanna och skicka till zuzan.bengtsson@mau.se. Ansökan om resebidrag kan lämnas in i ett tidigare skede, men vi kommer inte att behandla ansökan förrän vi fått kontakt med skolan. OBS! Utgifterna måste redovisas i form av kvitton, som ska vara oss tillhanda senast en vecka efter utlandsvistelsen. Kvitton ska skickas/lämnas till Zuzan Bengtsson.
Var medveten om att vi inte betalar ut resebidrag retroaktivt. 

7. Genom din ansökan i Moveon får du tillgång till Kammarkollegiets förmånliga försäkring STUDENT UT under din praktikperiod. Observera dock att eftersom den medicinska delen av STUDENT UT inte gäller inom Europa, måste du som gör din VFU i ett europeiskt land dessutom beställa European Medical Insurance Card från Försäkringskassan. Läs mer om försäkring vid praktik och studier utomlands

8. Du kan nu tillsammans med praktikskolan fortsätta att planera din praktikperiod!

 

Länk till VFU-sidorna med tidsperioder för kommande VFU

Senast uppdaterad av Johanna Boussard