Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ämnespresentationer 4-6

Ämnen i grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i årskurserna 4-6

 Ämnena Engelska och lärande, Matematik och lärande, Naturorientering, teknik och lärande, Samhällsorientering och lärande samt Svenska och lärande vilka ges inom grundlärarprogrammet vid Malmö högskola.

Ett av dessa ämnen väljs som fördjupningsämne. I fördjupningsämnet skriver studenten två självständiga arbeten varav ett är examensarbetet. I fördjupningsämnet integreras också en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan med ämnesstudierna. 

Ämnen i grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i årskurserna 4-6

Senast uppdaterad av Magnus Jando