Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildningsvetenskaplig kärna

Studier inom utbildningsvetenskaplig kärna (uvk), 60 högskolepoäng, omfattar följande områden enligt examensförordningen: skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska rättigheterna och de mänskliga rättigheterna; läroplansteori och didaktik; vetenskapsteori och forskningsmetodik; utveckling, lärande och specialpedagogik; sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; bedömning och betygsättning samt utvärdering och utvecklingsarbete.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan studeras i följande kurser om 9 högskolepoäng vardera:

  • Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Skola, värdegrund och samhälle
  • Forskning, utveckling och utvärdering

Resterande 24 högskolepoäng studeras inom ämnesstudierna. Se förteckning:

Kursinnehållet presenteras kortfattat här:

Kortfattad presentation av innehållet i kurserna för Fritidshem 

Kortfattad presentation av innehållet i kurserna för F-3 och 4-6

Utbildningsvetenskaplig kärna i fördjupningsämne och undervisningsämne i grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem

Utbildningsvetenskaplig kärna i fördjupningsämnen i grundlärarutbildningens inriktningar: arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3 samt arbete i grundskolans årskurs 4-6

Senast uppdaterad av Magnus Jando