Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ämnespresentationer

Ämnen i grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i förskoleklass och i årskurserna 1-3

Ämnena Engelska och lärande, Matematik och lärande, Naturorientering, teknik och lärande, Samhällsorientering och lärande samt Svenska och lärande ges inom grundlärarprogrammet vid Malmö högskola.

Ämnespresentationerna är avsedda att fungera som stöd för såväl studentens undervisning i den verksamhetsförlagda utbildningen som handledarens vägledning och vfu-lärarens bedömning av studentens kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och värderingsförmåga. Syftet är att belysa principer för undervisning i grundskolan utan anspråk på att föreskriva hur denna undervisning ska bedrivas. 

Ämnen i grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i förskoleklass och i årskurserna 1-3

Senast uppdaterad av Magnus Jando