Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildningsvetenskaplig kärna

Studier inom utbildningsvetenskaplig kärna, 60 högskolepoäng, omfattar följande områden enligt examensförordningen: skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska rättigheterna och de mänskliga rättigheterna; läroplansteori och didaktik; vetenskapsteori och forskningsmetodik; utveckling, lärande och specialpedagogik; sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; uppföljning och analys av lärande och utveckling samt utvärdering och utvecklingsarbete.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan studeras i följande kurser om 9 högskolepoäng vardera:

  • Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Förskola, värdegrund och samhälle
  • Forskning, utveckling och utvärdering

Resterande 24 högskolepoäng studeras inom ämnesstudierna. Se förteckning:
Utbildningsvetenskaplig kärna i fördjuningsämnet,UVK

Senast uppdaterad av Anders Olsson