Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildningsvetenskaplig kärna

Studier inom utbildningsvetenskaplig kärna (uvk), 60 högskolepoäng, omfattar följande områden enligt examensförordningen: skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska rättigheterna och de mänskliga rättigheterna; läroplansteori och didaktik; vetenskapsteori och forskningsmetodik; utveckling, lärande och specialpedagogik; sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; bedömning och betygsättning samt utvärdering och utvecklingsarbete.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan studeras i följande kurser om 9 högskolepoäng vardera:

  • Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Skola, värdegrund och samhälle
  • Forskning, utveckling och utvärdering

Kortfattad presentation av innehållet i kurserna för Ämneslärarutbildningen

 Resterande 24 högskolepoäng studeras inom ämnesstudierna. 

Senast uppdaterad av Helena Smitt