Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Information om lärarlegitimation

Riksdagen har fattat beslut om att lärarlegitimation och förskollärarlegitimation. Detta innebär att det kommer att krävas legitimation för att som lärare eller förskollärare kunna anställas tills vidare från 1 juli 2012. Det finns övergångsbestämmelser som gäller t.o.m. 30 juni 2015. Dessa berör främst redan anställda lärare och förskollärare.


Legitimationen anger i vilken skolform och i vilka ämnen läraren eller förskolläraren är behörig att undervisa i samt i vilka årskurser (i grundskolan). Det är Skolverket som prövar ansökan och utfärdar legitimation. Ansökan görs till Skolverket.

Till Skolverkets information och  ansökan

Ytterligare information till nuvarande och tidigare studenter vid lärarutbildning i Malmö

Senast uppdaterad av Sandra Alfelt