Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Examensarbetet – antagen 2011 eller senare

I kursen Examensarbete jobbar du självständigt antingen ensam eller i par. Du har stöd av en handledare men du kan ändå ha nytta av ytterligare stöd.

Generell information om att skriva examensarbete

Här hittar du mer generell information om att skriva examensarbete på Malmö universitet, vilket stöd du kan få i arbetsprocessen och hur du gör för att publicera ditt arbete när det är klart.

Om att skriva examensarbete

Titta på introfilmer

Du kan titta på ett antal korta introduktionsfilmer som behandlar olika perspektiv av examensarbetet. 

Se introfilmer

Hitta tidigare examensarbeten i MUEP

Det är alltid nyttigt att titta på arbeten som gjorts tidigare för att få tips och idéer. Det hittar du i det elektroniska publiceringssystemet, MUEP.

Sök i MUEP

Guide för examensarbetet

Du har också tillgång till en guide som beskriver hur arbetet går till, vad som förväntas av dig som student respektive handledare och examinator. Där beskrivs också formalia som uppsatsens utformning, hur examinationsseminariet går till och kriterier för bedömning. Guiderna gäller för dig som är antagen 2011 eller senare.

Grundnivå

Guide för examensarbete grundnivå 2020-02-04

Mau försättsblad (svenska): Ladda ner mall i Word

Mau försättsblad (engelska): Ladda ner mall i Word

Avancerad nivå

Guide för examensarbete avancerad nivå 2020-02-04

Mau försättsblad (svenska): Ladda ner mall i Word

Mau försättsblad (engelska): Ladda ner mall i Word

Samtycken

Samtycke lärarutbildningen – vuxnas och andras medverkan i studentprojekt

Samtycke lärarutbildningen – elevers medverkan i studentprojekt

Samtycke förskollärarutbildningen – examensarbete vuxen

Samtycke förskollärarutbildningen – examensarbete barn

Guide till ett GDPR-korrekt examensarbete

Det här behöver du göra med ditt examensarbete

Malmö universitet har digital hantering av färdiga examensarbeten.

Gå till Examensarbeten på Malmö universitet för att ta reda på vad du ska göra.

Senast uppdaterad av Daniel Harju