Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Student på Lärande och samhälle

Studenter går utanför LS byggnad Orkanen

Aktuell information

För dina studier

Information och länkar som du kommer att ha nytta av under din tid som student

 

Webbregistreringen (Ladok Student) för programstudenter antagna 2019 eller tidigare är öppen mellan den 24 augusti – 6 september. Detta gäller för studenter i termin 2 – 9.

De som är antagna för HT-20 kommer att få information i välkomstmailet.

Övrig information

Blanketter för din utbildning

Behöver du ansöka om studieuppehåll, tillgodoräknande eller anmäla studieavbrott så finns detta samlat på en 
Blankettsida.

Terminstider

HT 2019: 2 sept-19 jan
VT 2020: 20 jan-7 jun
HT 2020: 31 aug-17 jan
VT 2021: 18 jan-6 jun
HT 2021: 30 aug-16 jan

Resultatrapportering av prov och omprov

Här hittar du information om vad som gäller fr o m ht 2015.
vilka regler som gäller 

Kursbevis

Efter avslutad kurs kan du om du så önskar begära att få ett kursbevis, kontakta i så fall studieadministratör för kursen.
Du kan också själv skriva ut ett intyg via
Ladok Student.

Examensbevis

Efter avslutad utbildning ska du ansöka om examensbevis. 
Information om ansökan om examensbevis

Ansökan till senare del av program

För dig som vill slutföra påbörjade studier eller har läst kurser vid annat lärosäte som motsvarar programmets första termin eller mer. Ansökningsperiod vår 15 mars - 15 april eller höst 15 september - 15 oktober.

Ansök om antagning till senare del av program på Blankettwebben

För antagning till senare del av program till utbildning som ges vid Fakulteten för lärande och samhälle gäller att

  • Den sökande uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet till utbildningen.
  • Det finns ledig utbildningsplats.
  • Tidigare genomgången utbildning som åberopas i ansökan motsvarar den eller de terminers kurser som föregår den termin i programmet som den sökande söker till. Vid bedömningen görs jämförelser mellan lärandemål i respektive kurser. Antagningen kan ske till termin 2 eller senare förutsatt att föregående terminer kan tillgodoräknas baserat på den sökandes meriter från tidigare utbildning.

Att söka stipendier

Du som student på lärarprogram eller studie- och yrkesvägledarprogrammet kan ansöka om stipendium.
Ansökningsperiod: vår 15 mars - 15 april eller höst 15 september - 15 oktober
Ytterligare information finns här

Dokument och riktlinjer för LS

Vill du läsa om alltifrån besluts- policydokument, riktlinjer, kursmallar och vägledningar finns detta samlat på en 
Dokumentsida

För dig som är antagen till lärarprogram 2001-2010

Föreläsnings- och seminarieserier Antagning 2001-2006
För dig som blev antagen till Lärarutbildningen 2007-2010

Bli mentor åt ett skolbarn i Malmö

Som student kan du bli mentor åt ett barn i åldern 8-12 år inom mentorsprogrammet Näktergalen. Som mentor får du värdefulla erfarenheter, utbildning och handledning, ett eftertraktat arbetsintyg och 3 000 kronor i lön. 
Läs mer och ansök till Näktergalen

Senast uppdaterad av Siv Göthe