Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakulteten för lärande och samhälle

LS fakultetsbild

Fakulteten för lärande och samhälle, LS, har 3800 helårsstudenter. Fakulteten erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur-, fritid och idrott och har en av Sveriges största lärarutbildningar.

Utbildningar

Fakulteten utbildar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Gällande lärarutbildning kan du, som student, välja en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Fakulteteten erbjuder även magister- och masterutbildningar, fristående kurser, forskarutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten samverkar med skolsamhället, idrottsorganisationer och kulturinstitutioner för att erbjuda forskningsbaserade, efterfrågade och samhällsrelevanta utbildningar.

Forskning

Forskningen inom LS är idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig. Utbildning på forskarnivå bedrivs i ämnena idrottsvetenskap, inriktning samhällsvetenskap och humaniora, historia och historiedidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik samt svenska med didaktisk inriktning. 

Nyheter

Senast uppdaterad av Magnus Jando