Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildningar på Teknik och samhälle

Studenter på Niagara

På Fakulteten för teknik och samhälle har vi utbildningar inom datavetenskap, byggteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, medieteknik samt tillämpad matematik. Gästföreläsare, studiebesök, projektkurser med externa uppdragsgivare är en naturlig del av verksamheten.

Kandidat

Datavetenskap och applikationsutveckling
Informationsarkitekt
IT och ekonomi
Medieproduktion och processdesign
Produktionsledare: Media
Spelutveckling
Systemutvecklare

Högskoleingenjör

Byggingenjör
Datateknik och Mobil IT
Maskin- och materialteknik
Produktutveckling och design

Magister/Master

Computer Science
Strategic Media Development
Computational Materials Science

Förutbildning

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Fristående kurser

Fristående kurser på Teknik och samhälle

Senast uppdaterad av Magnus Jando