Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarutbildningskurser

För doktorsexamen vid Teknik och samhälle krävs slutförda kurser om 60 hp. Av dessa är 30 hp av fördjupande karaktär inom datavetenskap, där poängen fördelas mellan ämnesteoretiskt och ämnesmetodologiskt stoff. Resterande 30 hp fördelas utgående från den studerandes enskilda behov i relation till examensmålen.

För licentiatexamen krävs minst 30 hp godkända kurser.  Av dessa är 15 hp av fördjupande karaktär inom datavetenskap, där poängen fördelas mellan ämnesteoretiskt och ämnesmetodologiskt stoff. Resterande 15 hp fördelas utgående från doktorandens enskilda behov i relation till examenssmålen. 

Kurserna ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Universitetsgemensamma kurser

Vid Malmö universitet finns ett utbud av universitetsövergripande kurser på forskarnivå. Kurserna avser att uppfylla vissa av de nationella examensmålen för utbildning på forskarnivå.
Läs om de universitetsövergripande kurserna här

Fakultetskurser

Fakulteten för teknik och samhälle erbjuder följande kurser:

Artificiell intelligens med fokus på människan, 5 hp

Kursen syftar till att introducera och problematisera artificiell intelligens med fokus på människan, dvs. human-centered AI.

Kursstart: 2 december 2019

Kursplan

Anmälan till: Cecilia Ovesdotter Alm

 


 

Etik och jämställdhet i teknisk forskning, 2,5 hp

Syftet med den här kursen är att ge doktoranden möjlighet att utveckla kritiska verktyg och perspektiv för att förstå relationerna mellan teknik, genus och etik.

Kursplan

Mer info och anmälan: Nancy Russo

 

 


 

Forskningsmetoder i datavetenskap, 5 hp

Kursen syftar till att studenten uvecklar sin kunskap om och förståelse för metoder och tillvägagångssätt i datavetenskaplig forskning. 

Kursstart: 20 januari 2020

Kursplan

Mer info och anmälan: Carl Magnus Olsson

 

 


 

Internet of Things and People, 5 hp / 10 hp

Aktuell forskning inom Internet of Things med fokus på användaren. En kursdeltagare presenterar en vetenskaplig artikel på seminarium och övriga deltagare medverkar aktivt i diskussionen.

Kursen ges på engelska

Kursplan 5 hp

Kursplan 10 hp

Kontaktperson: Paul Davidsson

 


Kritiska datastudier, 5hp

Kursen ger en översikt över kritiska datastudier och erbjuder begreppsliga verktyg för att kritiskt förstå och teoretisera begränsningar och möjlgheter med Big data i olika sammanhang. 

Kursen ges på engelska

Kursstart: April 2020

Kursplan

Mer info och anmälan till: Martin Berg

 


 

Programvara, firmware och elektronik för instrumentering och datainsamling, 5 hp

Kursen syftar till att ge en introduktion i hur mikrokontroller kan användas för att logga data från omgivande miljö, i forskningsprojekt som innefattar experiment.  

Kursen ges på engelska

Kursstart: Februari 2020

Kursplan

Kontaktperson: David Cuartielles

 


Kurser inom företagsforskarskolan Datadrivna system

Introduktion till datadrivna system, 5 hp

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskap om och förståelse för aktuell forskning inom datadrivna system, t.ex. ”data mining”, kontextmedvetenhet och design av användarupplevelse. Kursen är en översiktskurs som täcker ett brett spektrum av ämnen kopplade till datadrivna system, detta för att visa studenten hur dessa ämnen hänger samman. 

Kursplan

Kontaktperson: Bengt Nilsson

 

 


 

Individuell läskurs i datadrivna system, 5 hp

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskap om och förståelse för aktuell forskning inom något delområde av datadrivna system. Kursen syftar vidare till att utveckla studentens förmåga att skriftligen presentera samt kritiskt reflektera över en avgränsad del av det forskningsområde som är tillämplig för den deltagandes forskningsarbete. 

Kursplan

Kontaktperson: Bengt Nilsson


 

Det är också möjligt att ta kurser på andra universitet och tillgodoräkna sig dessa poäng in i utbildningen.

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg