Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan på Teknik och samhälle

samverkan TS

Konsten att dra nytta av varandra  

Vi har en uttalad ambition att utbildningen och forskningen skall ske i samverkan med aktörer utanför universitetssystemet. I linje med vår ambition har vi också sett att samverkan med externa parter ökat markant de senaste åren.

Genom att samverka med företag, organisationer och myndigheter kan vi höja kompetensnivån, skapa nya produkter och utveckla organisationer. Vi vill vara en resurs för samhället, på samma sätt som vi ser regionens näringsliv och organisationer som en avgörande möjlighet för vår utveckling. Allt samverkansarbete syftar till att alla känner en ömsesidig nyttoeffekt. 

Samverkan på Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Samverkan på Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik

Senast uppdaterad av Magnus Jando