Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan på institutionen

Student på teknik och samhälle

Forskningsprojekt

Det mesta av forskningen sker i nära samarbete med företag, men även myndigheter och offentliga aktörer. Målet är att samverkan i gemensamma projekt skall leda till nytta för alla parter, fördelarna kan vara att forskningsresultat kommersialiseras snabbare samt ökad kunskap för alla inblandade.

Samverkan kan ske i olika former, från stora projekt med flera olika partners, till samarbete mellan enbart två partners. Vi  kopplar gärna ihop våra forskningsprojekt med våra studentprojekt, så att våra studenter på grundutbildningen får ta del av nyttan och glädjen med stimulerande forskning.

Studentprojekt

Merparten av våra utbildningsprogram har stora inslag av projekt. Studenterna får  arbetslivserfarenheter och verkliga problem att studera, medan motparten får ett friskt inflöde av idéer och förhoppningsvis sina problem lösta.

Examensuppsats

Vår ambition är att studenter ska få möjlighet att göra sitt examensarbete tillsammans med aktörer utanför högskolesystemet. Det här är ett bra sätt för till exempel ett företag att knyta kontakter med unga människor som är på väg ut i yrkeslivet. Det här kan visa sig vara en värdefull rekryteringskanal.

Uppdragsutbildningar 

Det finns möjligheter att anordna skräddarsydda utbildningar för enskilda verksamheters eller arbetsgruppers behov. Vi kan erbjuda hela eller delar av kurser som finns inom vårt kursutbud. Kursernas upplägg och utformning kommer naturligtvis att utarbetas i dialog med dig som beställare.

Här kan du läsa mer om högskolans uppdragsutbildning

BIM-moduler för undervisning och självstudier

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) handlar om att skapa ett integrerat flöde och effektiv hantering av information för alla parter i byggprocessen. BIM ställer krav på nytänkande, förändringsarbete och inte minst kompetensutveckling. Malmö universitet har i samarbete med Lunds tekniska högskola utvecklat ett undervisningsmaterial för några centrala tillämpningsområden inom BIM. Materialet, som finns tillgängligt på Canvas i sju delar, är fritt att använda och vidareutveckla efter eget önskemål.

Här finns mer information och länkar till BIM-modulerna

Senast uppdaterad av Daniel Harju