Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning på institutionen

Byggarbetare som bygger en husgrund.

Forskning utgör en viktig del av högskolans verksamhet, och vår forskning växer snabbt i omfång. På institutionen bedrivs forskning inom följande områden:

Materialvetenskap och tillämpad matematik

Forskargruppen Materialvetenskap och tillämpad matematik arbetar med beräkningsvetenskap, med tillämpningar av brottmekanik, spänningskorrosion, högpresterande teknik och biokompatibla material och kvantsystem.

Forskning bedrivs även inom differentialekvationer, medicinsk bildanalys, ekosystemanalys, biomekanik och biofilmer. Vi utför materialkarakterisering genom att använda t. ex. mekaniska test, mikroskopi och diffraktionstekniker.

Byggvetenskap

Kommunikation, kunskap och informationsspridning är fokus för forskningen inom byggvetenskap vid Malmö högskola. En utgångspunkt är de yrkesverksammas situation och deras förutsättningar och möjligheter att utföra arbetsuppgifter på ett hållbart och effektivt sätt. Utmaningen ligger bland annat i att hantera förändringarna i yrkesroller, informationssamhället och den digitala utvecklingen. En andra utgångspunkt är byggprocessen och projekteringsprocessen i ett helhetsperspektiv.

Nära samarbete med byggbransch och samhälle

Forskning och utveckling drivs i nära samarbete med byggbransch och samhälle. Exempel på forsknings- och utvecklingsområden är: BIM-användning och verktyg; kunskapsportal för byggbranschen inom nybyggnad; ROT-sektorn och anläggningsbyggande; läromedel och pedagogisk utveckling inom byggproduktion; samt risk- och arbetssäkerhetsanalyser på arbetsplatser.

Senast uppdaterad av Filippa Törnwall