Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik

maskiner

På vår institution erbjuder vi utbildningar inom ämnesområdena ingenjörsvetenskap, matematik och naturvetenskap på grund- och avancerad nivå. Vi ger en förutbildning Naturvetenskapligt/tekniskt basår, populärt kallad "Basåret". En plats på basåret garanterar en utbildningsplats vidare på någon av våra högskoleingenjörsutbildningar. På institutionen erbjuds tre högskoleingenjörsutbildningar; byggingenjör, maskin- och materialteknik samt produktutveckling och design.

Våra forskningsområden

På institutionen har vi forskningsgrupper inom materialvetenskap, byggvetenskap samt tillämpad fysik och matematik. Utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Materialvetenskap
Ämnet omfattar bland annat materialens möjligheter och produkters hållbarhet. Vi har ett nära samarbete med företag i branschen, till exempel inom flyg- och rymdindustri, stålbranschen samt förpackningsindustrin. Forskningen är inriktad på hållfasthetsfrågor, fasomvandling, väteförsprödning samt avancerade konstruktionsmaterial med till exempel laminat och svetsar.

Tillämpad fysik och matematik
Forskningen behandlar teoretisk och beräkningsvetenskaplig modellering inom flera tillämpningsområden.

Byggvetenskap
Vi undersöker möjligheterna för ett resurssnålt och uthålligt samhällsbyggande. Vi studerar projektering, konstruktion, dimensionering och användning av byggnader för att bland annat kunna genomföra produktion och förvaltning. 

Läs mer om våra utbildningar

Läs mer om vår forskning

Läs mer om samverkan

På institutionen erbjuds utbildningar inom ämnesområdena ingenjörsvetenskap, matematik och naturvetenskap på grund- och avancerad nivå. Vi ger en förutbildning Naturvetenskapligt/tekniskt basår, populärt kallad ”Basåret”. En plats på basåret garanterar en utbildningsplats vidare på någon av våra högskoleingenjörsutbildningar.

 

På institutionen erbjuds tre högskoleingenjörsutbildningar; byggingenjör, maskin- och materialteknik samt produktutveckling och design
Senast uppdaterad av Magnus Jando