Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan på institutionen

skaneexpressen

Forskningsprojekt

Det mesta av forskningen sker i nära samarbete med företag, men även myndigheter och offentliga aktörer. Målet är att samverkan i gemensamma projekt skall leda till nytta för alla parter, fördelarna kan vara att forskningsresultat kommersialiseras snabbare samt ökad kunskap för alla inblandade.

Samverkan kan ske i olika former, från stora projekt med flera olika partners, till samarbete mellan enbart två partners. Några aktuella exempel på samverkan hos oss är forskningscentret Internet of Things and People, IoTaP, Software Center och K2. Forskningen inom IoTaP har som syfte att bidra till lösningar som rör flera av de utmaningar vårt samhälle står inför, bland annat inom energi, transporter, hälsa, lärande och det smarta hemmet. Software Center syftar till att utveckla strategisk samverkan med partnerföretag i industrin, för att påskynda introducerandet av nya metoder för mjukvaruutveckling och K2 är ett nytt nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik där projekt handlar om digitalisering av kollektivtrafiken.

Vi vill gärna även koppla ihop våra forskningsprojekt med våra studentprojekt, så att våra studenter på grundutbildningen får ta del av nyttan och glädjen med stimulerande forskning, precis som att de får chans att göra nytta.

Studentprojekt

Merparten av våra utbildningsprogram har stora inslag av projekt. Därför finns det stora möjligheter att samarbeta med  studenter inom allt från medieteknik och design till datavetenskap och matematik. Studenterna får  arbetslivserfarenheter och verkliga problem att studera, medan motparten får ett friskt inflöde av idéer och förhoppningsvis sina problem lösta.

Examensuppsats

Vår ambition är att studenter ska få möjlighet att göra sitt examensarbete tillsammans med aktörer utanför högskolesystemet. Det här är ett bra sätt för till exempel ett företag att knyta kontakter med unga människor som är på väg ut i yrkeslivet. Det här kan visa sig vara en värdefull rekryteringskanal.

Uppdragsutbildningar 

Det finns möjligheter att anordna skräddarsydda utbildningar för enskilda verksamheters eller arbetsgruppers behov. Vi kan erbjuda hela eller delar av kurser som finns inom vårt kursutbud. Kursernas upplägg och utformning kommer naturligtvis att utarbetas i dialog med dig som beställare.

Här kan du läsa mer om universitetets uppdragsutbildningar

Senast uppdaterad av Daniel Harju