Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Valbara programkurser termin 5 vid TS

Inför höstterminen ska du inom ditt program söka valbara programkurser. Varje program har en specifikt framtagen lista som du hittar i högerspalten på denna sida. Platsgaranti erbjuds på vissa kurser under förutsättning att du söker i tid och uppfyller förkunskapskraven. Vilka kurser som har platsgaranti framgår i respektive programlista till höger.

Du kan även söka andra fristående kurser på Malmö universitet eller vid annat lärosäte. Söker du fristående kurser som ej är valbara inom ditt program så gäller samma förutsättningar som för alla sökande. Det är viktigt att du söker kurser i den ordning du helst vill läsa dem. Sök gärna extra kurser ifall den eller de kurser du helst vill läsa skulle ställas in eller om du av andra skäl inte blir antagen till de högst prioriterade alternativen.

Anmälan

Anmälningsperioden för kurser som startar hösten 2018 är 15 mars till 16 april via www.antagning.se. Alla anmälningar inkomna efter 16 april 2018 betraktas som sena. Gör du en sen anmälan förlorar du eventuell platsgaranti, och du hamnar sist i kön. Det är därför viktigt att du söker i tid! Är kursen inte öppen för sen anmälan går den inte att söka eller bli antagen till efter ordinarie anmälningsperiod.

För att söka valbar kurs som erbjuds inom ditt program måste du logga in som programstudent med den dator-id du fått genom Malmö universitet. Får du inte upp dina valbara kurser trots att du är inloggad som Mau-student kontakta din studieadministratör snarast. Det kan bero på att du exempelvis är antagen till senare del av program eller har haft studieuppehåll och det kan behöva göras en manuell insats vid sidan av antagning.se. Kontakta din studieadministratör i god tid innan ansökningsperioden är slut (16 april) för att kunna söka kurser och inte gå miste om eventuell garantiplats.

Tänk på att det finns en specifik anmälningskod för dig som ska välja valbar kurs inom ditt program. I högerspalten på denna sida hittar du vilka valbara kurser som erbjuds och med rätt anmälningskoder.  

Annat att tänka på:

Rätt e-postadress
Kontrollera att du har rätt e-postadress angiven på www.antagning.se
Det är till den som du kommer få bekräftelsemejl och meddelanden om kontrollbesked, antagningsbesked m.m.

Rätt behörighet
Var observant på kursens behörighet innan du väljer kurs. Behörighet till kurs anges i respektive kursplan. Du hittar samtliga kurser på edu.mau.se/, se även dokumentet nedan för ditt program. På www.antagning.se kan du se vilka meriter som finns registrerade för dig, inklusive gymnasiemeriter. Blir du antagen med villkor måste behörigheten kunna styrkas senast i samband med uppropet för att kunna registreras på kursen.

CSN
Som vanligt måste du läsa 30 högskolepoäng per termin för att kunna söka fullt studiemedel. Har du frågor om studiestöd eller ändrar i upplägget på dina studier som kan påverka studiemedlet – kontakta alltid www.csn.se för att slippa obehagliga överraskningar.   

Examen
Sista termin på programmet börjar nalkas och det kan vara dags att börja bekanta sig mer med tanken på din framtida examen och vad som gäller. Du hittar allmän information om examen här. Observera att man alltid måste ansöka om sitt examensbevis.

Behöver jag ansöka om att tillgodoräkna valbara kurser jag har läst på Mau eller någon annanstans?
Nej, det behöver du inte. Undantaget är om du har varit på utbytesstudier via något av universitetets avtal, och då kontaktar du ase.falk@mau.se.

Senast uppdaterad av Daniel Harju