Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utvecklingsråd/branschråd

In English  

Alla utbildningar är knutna till ett utvecklingsråd/branschråd. I dessa råd sitter, förutom programansvariga och lärare, representanter för branschen som är yrkesverksamma inom sina respektive områden. Rådet träffas regelbundet för att fånga upp signaler om trender i samhället och behov på arbetsmarknaden. De externa representanterna kommer med input från sitt perspektiv om hur vi behöver justera innehåll i program och kurser, om vi behöver inrätta nya kurser etc.

samverkan

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist