Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande (PBL) är en pedagogisk arbetsform, som utvecklades för ungefär 30 år sedan vid universitet i Canada och Holland. Där användes den med framgång på läkarutbildningar och andra vårdutbildningar. Sedan dess har metoden spritts till universitet i hela världen. Till Sverige kom PBL på 80-talet då läkarutbildningen i Linköping och tandläkarutbildningen i Malmö började använda den.

Arbetet med PBL är gruppbaserat. Du kommer att tillhöra en grupp som består av 8 (6-10) studenter och en lärare (som brukar kallas tutor). Gruppen kommer att arbeta under en halv till en hel termin; därefter bildas nya grupper så att du får öva dig i att samarbeta med många olika människor. Gruppen har två möten i veckan, och varje vecka utses en ny ordförande och sekreterare - på det sättet roteras dessa uppgifter. Ordförandens roll är att leda gruppen under veckans arbete, och sekreteraren ska sammanfatta det gruppen kommer fram till, på en skrivtavla som hela gruppen kan se. Tutorns roll är att vara handledare för gruppen och hjälpa er i era studier. Hon eller han ser till att ert arbete går framåt och att ni når era svar och lösningar. Dessutom ger hon eller han återkoppling på hur ni klarar kursen.

 

Senast uppdaterad av Daniel Bengmark