Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning | Odontologiska fakulteten

Tandvårdshögskolans utbildningsprogram

På Odontologiska fakulteten (OD) kan du utbilda dig till tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker. Var för sig besitter man en unik kompetens i tandvårdsteamet och samspelet mellan yrkesgrupperna betonas under utbildningarna.

Programutbildning
Tandhygienistutbildning, 120 högskolepoäng
Tandläkarutbildning, 300 högskolepoäng
Tandteknikerutbildning, 180 högskolepoäng

Fristående kurser på grundnivå
Problembaserat lärande - Malmömodellen, 5 högskolepoäng
Att utvecklas som handledare inom odontologisk utbildning, 5 högskolepoäng

Problembaserat lärande och Malmömodellen

På Odontologiska fakultetens utbildningar används en pedagogisk modell som kallas Problembaserat lärande (PBL). Denna innebär att studenten själv i stor utsträckning tar ansvar för att finna kunskap för att lösa problemställningar som senare kan uppstå i yrkeslivet.

Läs mer om Problembaserat lärande

Detta betyder också att studenterna på tandhygienist- och tandläkarutbildningen tidigt på utbildningen behandlar patienter i Tandvårdshögskolans kliniker. Tandteknikerna deltar på motsvarande sätt i verksamhetsförlagda praktikstudier vid externa laboratorier.

Senast uppdaterad av Magnus Jando