Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dokument specialistutbildning


Utbildningsplan för specialiseringstjänstgöringen

Schema: gemensamma kurser och seminarier ht 2016 – vt 2019

Schema: gemensamma kurser och seminarier ht 2016 (uppdateras inför ht 2016)

Blanketter och mallar


Individuell tjänstgörings- och utbildningsplan kort (utbildningstid 4 år och kortare, fylls i digitalt)
 
Individuell tjänstgörings- och utbildningsplan (utbildningstid på deltid 5 år och längre, fylls i digitalt)

Årlig utvärdering av ST-utbildningen 1 (version 1, fylls i digitalt)

Årlig utvärdering av ST-utbildningen (version 2, fylls i för hand)

Checklista Specialiseringstjänstgöring

Checklista Examination

Mall - Lokala ST-seminarier  (används främst av respektive avdelnings administratör)

Senast uppdaterad av Anastasia Egorova