Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Specialistutbildning

speicialistutbildning på OD

Specialistutbildningen (ST) vid Odontologiska fakulteten arrangeras i samarbete med Folktandvården i Södra Regionen (Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne).

ST-tandläkaren är anställd vid Odontologiska fakulteten och genomför i regel sin kliniska tjänstgöring inom Södra Regionen, medan teorin utförs på Odontologiska fakulteten. ST-utbildningen är treårig, undantaget käkkirurgi som är fyraårig.

Den teoretiska utbildningen är systematiserad och till viss del gemensam för alla åtta specialiteter. Den innehåller moment som regleras av såväl Socialstyrelsens förordningar som Odontologiska fakultetens regionala utbildningsplan. De gemensamma utbildningarna utgörs av cirka två kurser per år samt seminarieserier. Utöver detta har varje specialitet och enskild ST-tandläkare sin unika uppläggning av utbildningen vad gäller kurser och seminarier. För mer information om upplägget, se Dokument.

För att ansöka om ST-tjänst krävs två års heltidstjänstgöring som allmäntandläkare. Meriterande vid ansökan är förutom klinisk tjänstgöring, forskningserfarenhet, pedagogisk erfarenhet och vidareutbildning.

ST-utbildningar på Odontologiska fakulteten annonseras i Tandläkartidningen samt på www.mah.se.

Lokala ST-seminarier

Utöver de obligatoriska seminarierna arrangerar avdelningarna regelbundna seminarier. 

Länk till aktuella program

Senast uppdaterad av Magnus Jando