Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

HTA-O

HTA-O vid Malmö högskola

HTA-O är en förkortning av Health Technology Assessment inom Odontologi. Health Technology Assessment innebär en systematisk utvärdering av metoder och tekniker inom hälso-och sjukvården. En viktig anledning till att HTA-O bildades är det stora behovet av god klinisk behandlingsforskning inom tandvården där SBU (Statens Beredning för medicinsk och Social Utvärdering) identifierat ett antal viktiga kunskapsluckor. En bärande tanke är att svensk forskning kan bidra med att täppa till några av dessa kunskapsluckor.

En workshop i april 2014 med titeln ”Nystart för odontologisk forskning” utgjorde startskottet för en sådan satsning. Viktiga möjliga uppgifter för HTA-O skulle vara:

  • Samordning av forskningsprojekt mellan fakulteter, landsting och privata aktörer
  • Egen rapportproduktion
  • Utbildning

Malmö universitet har beslutat att HTA-O ska utgöra en enhet vid Odontologiska fakulteten. Läs mer här.

Publikationer

Ny rapport: Äldres munhälsa och tandvård: en kartläggning av systematiska översikter.

Tema Evidens - Tandläkartidningen har ett stort vetenskapligt tema om evidens och flera av artiklarna kan du ta del av här. Här kan du också ta del av våra publicerade rapporter.  

Pågående projekt

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Seminarier

HTA-O-enheten arrangerar seminarier kontinuerligt.

Kontakt

Vill du veta mera om HTA-O eller har du något du undrar över? Du hittar information och kontaktuppgifter här.

Senast uppdaterad av Johan Portland