Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

WHO Collaborating Centre

Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet är ett samarbetscenter till Världshälsoorganisationen, WHO (World Health Organization), ett av Förenta Nationernas fackorgan, genom sitt samarbetscenter WHO Collaborating Centre for Education, Training & Research in Oral Health. Det innebär att fakulteten stöder WHO:s globala hälsoarbete utifrån den överenskomna Terms of reference.

whoregions

 

Som en del i detta samarbete ansvarar vi för en global databas över världstandhälsan: WHO Oral Health Country/Area Profile Project. Databasen etablerades vid årsskiftet 1995/96 och uppdateras ständigt. Verksamheten syftar till att presentera information om de orala sjukdomars epidemiologi för världens länder samt att ge information om t ex tandvårdspersonal, utbildningsaspekter och riskfaktorer.

Här finns vidare anvisningar om hur epidemiologiska studier kan läggas upp, beskrivningar av lämpliga epidemiologiska index samt en Bank of ideas - en sektion som ger exempel på olika tandhälsovårdsprogram som användes runt om i världen.

Databasen består idag av över 1 500 webbsidor och besöksfrekvensen varierar över året men ligger på cirka 6 000-7 000 besökare per dygn. I samband med verksamhetens 10-års jubileum sammanfattades det första decenniet. Läs mer här: CAPP 1O Years.

Gruppen samarbetar med institutioner och individer runt om i världen för att hämta in information. Inte sällan har studerande vid Tandvårdshögskolan bidragit med material till databasen i samband med t ex examensarbeten.

In English:

Senast uppdaterad av Johan Portland