Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

KOF-SYD

KOF-SYD

Klinisk Odontologisk Forskning i Sydsverige, är ett långsiktigt forskningssamarbete som etablerades 2011 mellan Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och folktandvårdsorganisationerna i Blekinge, Halland, Kalmar och Kronoberg. Samverkan syftar till att förstärka och öka den kliniska forskningens genomslag och identifiera angelägna forskningsfrågor.

Forskning

Forskningsprojekt

För närvarande bedrivs sju forskningsprojekt inom ramen för KOF-SYD. Dessa spänner över ett brett fält av forskningsämnen. Allt från att studera effekten av antibiotikaprofylax till att undersöka tandhälsan i Kalmar län.
Läs mer

Senast uppdaterad av Johan Portland